Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

ЗӨВЛӨГӨӨ


Бид дараах зөвлөгөөг мэргэжлийн түвшинд хүргэж байна. Үүнд:

Эрсдлийн удирдлага, ноцтой эрсдлийн удирдлага
Даатгалын мэргэжлийн зөвлөгөө
Харилцагчийн халамж
Давхар даатгал
Нөхөн төлбөр, хохирлын нэхэмлэл тал дээр туслах дэмжих
Андеррайтингийн үйл ажиллагаа