Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

САЛБАРЫН ТУРШЛАГА


Харилцагч бүрийн бизнесийн онцлогт тохирсон, эрсдлийг үнэлж тооцоолсон, үнэ хамгаалалтын зохистой харьцаа бүхий даатгалын бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээрх хамгийн боломжит өрсөлдөхүйц үнэ, найдвартай хамгаалалт бүхий цогц үйлчилгээний хамт санал болгоно.

 • Агаарын тээвэр
 • Уул уурхай
 • Эрчим хүч, сэргээгдэх эрчим хүч
 • Худалдаа
 • Барилга, үл хөдлөх хөрөнгө
 • Боловсрол, эрүүл мэнд
 • Банк санхүү
 • Зочид буудал, хоол хүнс
 • Тээвэр, холбоо, технологи
 • Олон нийтийн байгууллага
 • Эм зүй, хими
 • Үйлдвэрлэл үйлчилгээ
 • Мэргэжлийн байгууллагууд
 • Бизнесийн салбарууд