Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

Зорилго


 

Даатгалын найдвартай хамгаалалт, өрсөлдөхүйц үнэ, хамгаалалтын өргөн боломжийг харилцагчид олгон, урт удаан хугацааны хамтын ажиллагааг дэмжин итгэлцлийг эрхэм болгодог

Бидний үүрэг, зорилго

 

  • Бизнесийн хүрээ, салбарын онцлогт тохирсон эрсдлийн удирдлага хэрэгжүүлэх
  • Эрсдэлд суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгох
  • Үнэ хамгалалтын зохистой харьцаа бүхий даатгалын хамгаалалтыг санал болгох
  • Даатгалын зах зээлийн хамгийн зөв, бодит мэдээллийг хүргэх
  • Даатгалын дотоодын хууль тогтоомж, зохицуулагч байгууллагын дүрэм журмыг таниулах
  • Зах зээл дээрх гэрээний хамгийн сайн нөхцөл, найдвартай хамгаалалт, баталгаат байдлыг хангах
  • Бизнесийн тогтвортой байдал, үйл ажиллагааг дэмжих давхар даатгалын хамгаалалтаар хангах
  • Мэргэжлийн чиглэлийн зөвлөгөө, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цогц хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх
  • Нөхөн төлбөрийн тал дээр зааварчилгаа, зөвлөгөө өгөх
  • Гэрээний хэрэгжилт, гүйцэтгэл, хяналтыг хэрэгжүүлэх, харилцан нягт ажиллагааг дэмжин ажиллах