Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

ДААТГАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭ


 • Хөрөнгийн даатгал
 • Хариуцлагын даатгал
 • Ажилчдын амь нас, эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал
 • Агаарын хөлгийн иж бүрэн даатгал
 • Барилга угсралтын даатгал
 • Байгууллагын чиглэлийн эрсдлийн даатгал
 • Ачаа тээврийн даатгал
 • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
 • Давхар даатгал (факультатив ба трити давхар даатгал)
 • Эмчилгээний зардлын даатгал, олон улсын эрүүл мэндийн даатгал
 • Эрсдлийн удирдлага, ноцтой эрдслийн удирдлагын арга зүй
 • Жижиг дунд бизнесийн эрсдлийн даатгал