Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

ДАВХАР ДААТГАЛ, ЗУУЧЛАЛ


Бид дотоод болон гадаадын даатгалын зах зээл дээр харилцагчийн хүсэлт шаардлагад нийцүүлэн, тэднийг төлөөлөн давхар даатгалын мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээр дамжуулан эрсдлийг үнэлэн, хэрэгцээг тодорхойлон иж бүрэн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгодог. Давхар даатгалын найдвартай хамгаалалт, өрсөлдөхүйц үнэ, хамгаалалтын өргөн боломжийг харилцагчид олгон, урт удаан хугацааны хамтын ажиллагааг эрхэмлэн, итгэлцлийг эрхэм болгодог. Дэлхийн шилдэг брокеруудтай хэрэгжүүлдэг мэргэжлийн чиглэлийн хамтын ажиллагаа, ур чадвартай багийн хамт танд эрсдэлд суурилсан, хамгийн зөв шийдлийг танд санал болгоно.