Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

Санхүүгийн чиглэлийн даатгал


– BBB даатгал /Банкны үйл ажиллагааны эрсдэл/
– Бэлэн мөнгө, үнэт цаасны даатгал
– Бизнесийн тасалдлын даатгал
– Удирдах ажилтан, албан хаагчийн хариуцлагын даатгал
– Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал