Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ


  • Эрүүл мэндийн даатгалын зуучлал, зөвлөх үйлчилгээ
  • Олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын брокерын нягт ажиллагаа
  • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлт
  • Харилцагч бүрт тохирсон, шаардлагад нийцсэн даатгалын иж бүрэн хамгаалалт
  • Эмчилгээний зардлын даатгал, олон улсын эрүүл мэндийн даатгал