Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

БИДНИЙ ДАВУУ ТАЛУУД


Урт хугацааны тогтвортой үйл ажиллагаа, ууган брокер
Мэргэжлийн ур чадвар, даатгалын салбарын туршлага, чадварлаг баг
Бизнесийн талбар, салбарын онцлогт ажиллах шинжээч, мэргэжилтэн
Хамтын ажиллагаа, олон улсын харилцаа холбоо
Даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч
JLT Азийн бүс дэх брокерын албан ёсны монгол дахь хамтрагч
Салбарын онцлогт тохирсон андеррайтинг үйл ажиллагаа
Давхар даатгалын зуучлал, зөвлөгөө
Олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын зуучлал, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
Эрсдлийн удирдлага, мэргэжлийн сургалт