Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

Давхар даатгал


– Хувь оролцооны гэрээ /факультатив гэрээ/
– Гэрээт давхар даатгал /Трити гэрээ/
– Давхар даатгалын зуучлал

Туршлага
Урт хугацааны тогтовортой үйл ажиллагаа, мэргэжлийн чиглэлийн туршлага
Нягт ажиллагаа/ Хамтын ажиллагаа
Дотоодод тэргүүлэх даатгалын компаниуд болон олон улсын нэр хүнд, туршлага бүхий брокеруудын нягт ажиллагаа, харилцаа холбоо
Ур чадвар
Мэргэжлийн ур чадвар, бизнесийн салбарын оцлогт тохирсон эрсдэлд суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар зөвлөх баг, мэргэжилтэн