Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

БИДНИЙ АРГА БАРИЛ


Таны бизнесийн үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдлийг тооцоолсон эрсдлийн удирдлага ба зөвлөгөөг санал болгож байна. Бид бизнесийн онцлогийг харгалзан харилцагчтай илүү нягт хамтын ажиллагаан дээр суурилан эрсдлээс урьдчилсан сэргийлэх аргыг боловсруулан хөгжүүлэн ажиллаж хамгийн үр ашигтай, бодит үр дүнд хүргэн ажиллахыг зорьдог.
–  Харилцагч бүртэй нягт ажиллах
–  Харилцагчийг ойлгох, бизнесийн орчны эрсдэл ба эрэлт хэрэгцээг ойлгож судлах
–  Зөв нөхцөл, товч тодорхой зорилгыг дэвшүүлэх
–  Харилцагчийн хүсэлт шаардлагад нийцүүлэн зөв шийдлийг боловсруулах
–  Үйлчилгээний хүрээ, үр өгөөжийг харилцан ойлголцох
–  Харилцан ойлголцол бүхий хамтын ажиллгаа, үйлчилгээ
–  Үйлчилгээний нөхцөлийг урьдчилан танилцуулж, тохирох
–  Ойлгомжтой харилцаа
–  Гүйцэтгэлийн хэрэгжилт, хяналт, харилцан холбоо
–  Урт хугацааны тогтвортой хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллах