Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

Ажилтны амь насны даатгал


– Гэнэтийн ослын даатгал
– Аялалын даатгал
– Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал
– Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
– Суудлын гэнэтийн ослын даатгал
– Эрүүл мэндийн даатгал