Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

АЖИЛТНЫ АЧ /АМЬ НАС + ЧУХАЛ/ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ


Ажилтны эрүүл бие, эрч хүч, идэвхтэй байдал байгууллагын үйл ажиллагаа амжилттай явагдах нэг хүчин зүйл нь болдог. Тиймээс бид ажилтны амь нас, эрүүл мэндтэй холбоотой дараах цогц бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. Үүнд:

  • Гэнэтийн ослын ба ажил олгогчийн хариуцлагын хосолсон даатгал
  • Аялалын иж бүрэн даатгал
  • Эмчилгээний зардлын даатгал
  • Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал