Даатгалын зуучлал, Зөвлөх үйлчилгээ

Smiley face Smiley face

БИДНИЙ ТУХАЙ


ТҮҮХ

AМЕ ХХК нь даатгалын зуучлал, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг анхны мэргэжлийн зуучлагч ба байгууллагын даатгал, эрсдлийн удирдлага, давхар даатгал, андеррайтинг, зах зээлийн судалгаа, мэдээлэл, нөхөн төлбөр болон даатгалын хууль тогтоомж, гэрээний нөхцөл ба даатгалын сургалт зэрэг цогц үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд хүргэн, монголын даатгалын зах зээл дээр тэргүүлэгч дотоодын даатгалын компаниудтай нягт хамтран ажиллаж байна.

Үүсгэн байгуулагдсан он: АМЕ ХХК – 2006 он

Зохицуулагч байгууллага: Санхүүгийн Зохицуулах Хороо
Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл
АМЕ ХХК – Зөвшөөрлийн дугаар: 2/05
Үйл ажиллагааны чиглэл: Даатгалын зуучлал
Эрсдлийн менежмент, эрсдлийн удирдлага, зөвлөгөө, лавхар даатгал

 

Зорилго

Даатгалын найдвартай хамгаалалт, өрсөлдөхүйц үнэ, хамгаалалтын өргөн боломжийг харилцагчид олгон, урт удаан хугацааны хамтын ажиллагааг дэмжин итгэлцлийг эрхэм болгодог
Бидний үүрэг, зорилго

–  Бизнесийн хүрээ, салбарын онцлогт тохирсон эрсдлийн удирдлага хэрэгжүүлэх
–  Эрсдэлд суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгох
–  Үнэ хамгаалалтын зохистой харьцаа бүхий даатгалын хамгаалалтыг санал болгох
–  Даатгалын зах зээлийн хамгийн зөв, бодит мэдээллийг хүргэх
–  Даатгалын дотоодын хууль тогтоомж, зохицуулагч байгууллагын дүрэм журмыг таниулах
–  Зах зээл дээрх гэрээний хамгийн сайн нөхцөл, найдвартай хамгаалалт, баталгаат байдлыг хангах
–  Бизнесийн тогтвортой байдал, үйл ажиллагааг дэмжих давхар даатгалын хамгаалалтаар хангах
–  Мэргэжлийн чиглэлийн зөвлөгөө, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цогц хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх
–  Нөхөн төлбөрийн тал дээр зааварчилгаа, зөвлөгөө өгөх
–  Гэрээний хэрэгжилт, гүйцэтгэл, хяналтыг хэрэгжүүлэх, харилцан нягт ажиллагааг дэмжин ажиллах

 

БИДНИЙ ДАВУУ ТАЛУУД

Урт хугацааны тогтвортой үйл ажиллагаа, ууган брокер
Мэргэжлийн ур чадвар, даатгалын салбарын туршлага, чадварлаг баг
Бизнесийн талбар, салбарын онцлогт ажиллах шинжээч, мэргэжилтэн
Хамтын ажиллагаа, олон улсын харилцаа холбоо
Даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч
JLT Азийн бүс дэх брокерын албан ёсны монгол дахь хамтрагч
Салбарын онцлогт тохирсон андеррайтинг үйл ажиллагаа
Давхар даатгалын зуучлал, зөвлөгөө
Олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын зуучлал, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
Эрсдлийн удирдлага, мэргэжлийн сургалт

 

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

Монголын уран зургийн галлерейн үйл ажиллагааг дэмжигч
Зэрлэг ан амьтдыг судлан хамгаалах төвтэй хамтран ажилладаг
Бага насны хүүхдүүдийн сурч боловсроход дэмжлэг үзүүлэх төсөл хөтөлбөрийг уламжлал болгон хэрэгжүүлдэг

 

БИДНИЙ АРГА БАРИЛ

Таны бизнесийн үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдлийг тооцоолсон эрсдлийн удирдлага ба зөвлөгөөг санал болгож байна. Бид бизнесийн онцлогийг харгалзан харилцагчтай илүү нягт хамтын ажиллагаан дээр суурилан эрсдлээс урьдчилсан сэргийлэх аргыг боловсруулан хөгжүүлэн ажиллаж хамгийн үр ашигтай, бодит үр дүнд хүргэн ажиллахыг зорьдог.
–  Харилцагч бүртэй нягт ажиллах
–  Харилцагчийг ойлгох, бизнесийн орчны эрсдэл ба эрэлт хэрэгцээг ойлгож судлах
–  Зөв нөхцөл, товч тодорхой зорилгыг дэвшүүлэх
–  Харилцагчийн хүсэлт шаардлагад нийцүүлэн зөв шийдлийг боловсруулах
–  Үйлчилгээний хүрээ, үр өгөөжийг харилцан ойлголцох
–  Харилцан ойлголцол бүхий хамтын ажиллгаа, үйлчилгээ
–  Үйлчилгээний нөхцөлийг урьдчилан танилцуулж, тохирох
–  Ойлгомжтой харилцаа
–  Гүйцэтгэлийн хэрэгжилт, хяналт, харилцан холбоо
–  Урт хугацааны тогтвортой хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллах